Kompetens och lång erfarenhet
ligger till grund för vår framgång

Kvalitet

Målet för J’s AB är att marknadsföra produkter och service av en kvalitet som överensstämmer med de krav och förväntningar som kunden har.
Kvalitén ska vara så att den representerar ett väsentligt skäl att välja J’s AB som leverantör.
Hela företaget, varje enhet och individ arbetar i den riktningen att möta produktkvalitet och kvalitetsförbättringar, detta ligger som första prioritet hos J´s AB.
© 2023 J´s i Kalmar AB
inFocus
media